Hård sudoku

Denna sudoku kommer vara svår. Men det är inte det svåraste du hittar här. Ta reda på om du löser pusslet korrekt efter att du tryckt på knappen "Kolla upp". Felaktigt fyllda fält är markerade röda.