Svårighet: lätt, Tid:
37
2
8
26
4
8
6

6
2
5
3
2

45
81
75
82
3
4
6
7

(c) 2022 OnlineSudoku.se