Svårighet: lätt, Tid:
2
78
9
4
6
2
6
8

6
14
1
79
72

89
3
1
43
7
4
8

(c) 2024 OnlineSudoku.se