måttligt | Tid:
7
3
21
17
9

25
6
3
34
217
5

9
36
1
2
9
53
7

(c) 2022 OnlineSudoku.se