måttligt | Tid:
8
3
7
4
1
64

35
41
9
7
1
6
3

586
4
9
41

(c) 2023 OnlineSudoku.se