Svårighet: hård, Tid:
1
9
5
71
9
6

32
7
2
4
2

57
98
7
3

(c) 2022 OnlineSudoku.se