Svårighet: måttligt, Tid:
68
65
2
7
5
36

4
3
23
47
34
9

4
176
72
9

(c) 2020 OnlineSudoku.se