Svårighet: mycket svår, Tid:
2
8
59
3
8
94
13

9
3
7
4
7

82
47
8
1
531
9

(c) 2021 OnlineSudoku.se