Svårighet: mycket svår, Tid:
6
9
854
8
17

57
8
9
36
5
39
8

8
35
7
4
4
5

(c) 2021 OnlineSudoku.se