Svårighet: mycket svår, Tid:
1
6
2
4
27
3

54
17
3
93
46
7
6
1

42
9
1
2
7
2
64

(c) 2020 OnlineSudoku.se