Svårighet: svårt, Tid:
5
63
5
6
1
9
4

2
4
17
45
92

63
19
2
1
7
35
52

(c) 2022 OnlineSudoku.se