Svårighet: svårt, Tid:
7
9
2
3
8
31
64

62
8
7
81
37
4
1

1
4
92
6
93
7

(c) 2020 OnlineSudoku.se