Svårighet: mycket lätt, Tid:
4
3
5
1
73
62
14

38
1
5
1
4

16
2
28
47
5
7

(c) 2021 OnlineSudoku.se