Svårighet: mycket svår, Tid:
73
16
45
1
3
6
5
24
7

8
2
2
7
86
3

5
5
4
6
1

(c) 2020 OnlineSudoku.se