Sudoku reglerna

Sudoku pussel ser ut som ett rutnät med mått på 9 rader och 9 kolumner. En enigmatolog eller lösningist, som bara är ett fancy ord för pussel, lägger gradvis siffror från 1 till 9 till de tomma rutorna så att varje nummer är exakt:

  • en gång i varje rad,
  • en gång i varje kolumn
  • en gång i varje 3 gånger 3 kvadrat.
Sudoku reglerna

Förutom att Sudoku genomförs korrekt genom att följa dessa regler är det viktigt att göra pussel på kortast möjliga tid. Om du inte är bekväm med de svåra sudokerna, försök dem på lätt, sedan måttlig och slåss upp till den djärvt svåra Sudoku.


Mer information