Måttlig sudoku

Sudoku har en genomsnittlig svårighet. Ta reda på om du löser pusslet korrekt efter att du tryckt på knappen "Kolla upp". Felaktigt fyllda fält är markerade röda.