Diagonal sudoku (Sudoku X) - Måttligt svår

Detta är mellanliggande svårighetsgrad med diagonal sudoku. I diagonal sudoku eller så kallad Sudoku X, är det viktigt att använda var och en av siffrorna 1 till 9 exakt en gång, inte bara i varje rad, kolumn och fyrkant, men också på diagonalerna.
Ta reda på om du löser pusslet korrekt efter att du tryckt på knappen "Kolla upp". Felaktigt fyllda fält är markerade röda.