Svårighet: lätt, Tid:
3
8
7
621

2
14
69
7
96
8

82
7
9
73
6
2
1

(c) 2018 OnlineSudoku.se